Home / Religie / Biserica de lemn cu hramul Sfantul Nicolae, din Banesti

Biserica de lemn cu hramul Sfantul Nicolae, din Banesti

Biserica de lemn cu hramul Sfântul Nicolae, din Bănești a fost construită în anul 1706. Ea se află  localizată în cimitirul vechi din partea de jos a satului Bănești din comuna Fîntînele (județul Suceava). O importanță deosebită din punct de vedere cultural o reprezintă faptul că în cimitirul acestei biserici a fost înmormântată bunica poetului Mihai Eminescu, Paraschiva Iurașcu, mama Ralucăi Iurașcu. Biserica de lemn „Sf. Nicolae“ din Bănești a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2004.

Istoricul bisericii

Dupa traditia locală, în secolul a XVII-lea a existat prin părțile locului un schit de călugări. Tot în acea perioadă, Cronica Parohiei Bănești, redactată de preotulparoh Nicanor Lungu, vorbește de existența unei biserici de lemn mai vechi: „În documente apare în 26 august, anul 7176 adică 1668, în timpul domniei lui Iliaș Alexandru (1666-1668). În aceea vreme, păstorea aici preotul-călugăr

Aftănase, care, din 1669, a slujit douăzeci de ani la această bisericuță cu 72 de familii de români creștini. Biserica nu mai era corespunzătoare și, în 20 aprilie 1706, se dă în folosință o nouă biserică de lemn, cu hramul Sf. Nicolae. Numele ctitorului – boierul Ștefan Stamate – nu e înscris în izvoare istorice, dar apare în pisania dăltuită în ușorul de la intrare: „Cu darul Tatălui Și A Fiului Și a Sfântului Duh apucatu-s-a dumnealui Ștefan Stamate cu tot cheltuiala dumisale și au făcut sfânta biserică în timpul domniei Ion Antioh Constantin Voievod în anul 7124 aprilie 20“. (Arhiva Bisericii „Sf. Nicolae“ din Bănești) Construirea trilobată a bisericii ar fi fost încredinţată la doi păstori, materialul metalic fiind executat de către doi ţigani. Dacă exteriorul nu atrage privirea în mod deosebit, a s p e c t u l i n t e r i o r impresionează, prin vechimea duşumelei din scânduri de stejar, stranele cu motive geometrice încrestate în lemn de tei şi stejar. Biserica nu e pictată în interior, dar este zugrăvită în ocru pe care apar motive decorative: colonete cu capitele şi alte motive, lucrate între anii 1826-1830 de către, un meşter din Dumbrăveni, Enache Ponici.

Mormântul bunicii lui Mihai Eminescu

Ceea ce interesează istoria literară este cunoaşterea cât mai bună a datelor şi faptelor în legătură cu Mihai Eminescu: viaţa poetului, legăturile de rudenie, toate evenimentele care au legătură cu personalitatea marelui poet. În cimitirul de lângă această bisericuţă se odihneşte bunica lui Mihai Eminescu, Paraschiva Iuraşcu. Vasile Iuraşcu din Joldeşti s-a căsătorit cu ţăranca Paraschiva Brihuescu din Băneşti. Cu toate că era urmaş de boier, el a dus o viaţă răzeşească şi a întemeiat o familie cu nouă copii, unul dintre ei fiind Raluca, mama poetului Mihai Eminescu.

Paraschiva Iuraşcu s-a născut în anul 1785 şi a decedat la vârsta de 51 de ani. Venind iarna de la Joldeşti la Băneşti cu trăsura, probabil pentru a-şi vedea rudele, pe gheţuşul podului, trăsura s-a prăbuşit cu cai cu tot, Paraschiva pierzându-şi viaţa în acest accident. De altfel, în biserica de lemn există o piatră funerară pe care este inscripţionat un text, în stil popular probabil, redactat de Vasile Iuraşcu, text care eternizează acest sfârşit. Paraschiva Iuraşcu a fost înmormântată în timpul în care aici păstorea preotul TeodorTeodoreanu (1800-1845).

Bisericuţa poate fi vizitată mai ales pe data de 6 decembrie, atunci când aici se prăznuieşte hramul Sf. Nicolae. Biserica nu este prea cunoscută publicului larg, deşi este de o valoare inestimabilă, cu valoare culturală, dar, la fel ca mai toate monumentele, şi aceasta a fost şi este supusă presiunii timpului, acum necesitând lucrări de restaurare, fonduri insuficiente din bugetul local.

About the author

Ionel CURCAN

About cronicasatului

Check Also

SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA – DE LA SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ LA FOLCLOR

În fiecare an, la 14 octombrie, Ortodoxia ţine marele praznic al Cuvioasei Parascheva, sfânta la care credincioşii români au …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *