Home / Cultural / HORA BUCOVINEI LA FRASIN

HORA BUCOVINEI LA FRASIN

“HORA BUCOVINEI” LA FRASIN

În cursul zilei de dumi­nică, 18 mai, în prezenţa a aproximativ 18.000 de per­soane, a vut loc la Bucşoaia – Frasin, cea de-a VI-a ediţie a „Horei Bucovinei”. Eve­nimentul a fost organizat pentru promovarea tradiţi­ilor şi obiceiurilor specifice oieritului din Bucovina. În spațiul amenajat pentru a găzdui mai multe stâne din județs-au prezentat obice­iurile şi muncile la stână, gastronomia specifică, pre­cum şi costumul popular din această zonă etnofolclorică. Activitățile specifice păsto­ritului bucovinean au fost prezentate pe tot parcursul derulării evenimentului. Pa­leta largă de produse gas­tronomice a oferit prilejul degustării specificului culi­nar bucovinean.

În stil tradițional, portul popular a fost piesa de re­zistență a vizitatorilor care au dorit să iasă în evidență.

Evenimentul a început cu o paradă a gospodarilor din diferite vetre folclorice ale judeţului, fiind prezentate și amenajate stâni din Fra­sin, Fundu Moldovei, Sado­va, Gura Humorului, Vama sau Stulpicani, unde vizita­torii puteau degusta produ­se preparate la stână.

Vizitatorii au venit, s-au bucurat, au degustat, au cumpărat, dacă au simțit nevoia, și, la final, cu toții s-au declarat impresionați de buna organizare și des­fășurare a lucrurilor. Am reușit să obținem câteva in­formații de la responsabilii acestui eveniment, care, la unison, au declarat că totul a mers cât se putea de bine.

Florin Sinescu, prefectul județului Suceava

„Este un eveniment im­portant pentru județul Su­ceava, pentru Bucovina, pentru că, la acest gen de eveniment, se întâmplă lu­cruri importante și putem observa tradiții locale, por­tul popular, meșteșugurile, și mai ales dansul și muzica populară. Acestea sunt ele­mente care ne unesc și ne aduc împreună, și în acest an, al șaselea. Se pare că este ediția cea mai reușită de până acum, a reunit pes­te 18.000 de oameni, și aici la Frasin, a bătut încă o dată inima Bucovinei. Am vrut să facem toate aceste lucruri pentru suceveni, și mai ales pentru bucovineni.”

Cătălin Nechifor, președintele Consiliului

Județean Suceava

„Ce pot să zic? Vremea a fost superbă, a ținut Dum­nezeu cu noi și, iată că 18.000 de oameni au fost aici. Astăzi a fost o zi libe­ră de politică, nimeni nu a făcut campanie electora­lă pentru că era nevoie de timp de respiro. Chiar m-am simțit bine lângă gospodari, am gustat din bucatele bu­covinene și din afinata tra­dițională. Iată că este o sărbătoare care tot capătă amploare de la an la an, iar în anii următori importanța acestui eveniment va fi din ce în ce mai mare pentru că luăm în calcul faptul că pu­tem organiza următoarele ediții în diferite alte locații, pentru că Suceava are un potențial uriaș.”

Marinel Bălan, primar oraș Frasin

„Cred că este unul dintre cele mai frumoase eveni­mente din județul Suceava, și poate chiar din țară. Este un eveniment care are ca scop promovarea tradițiilor, promovarea obiceiurilor de stână, ale crescătorilor de animale din zona de munte a Sucevei. Suntem deja la a șasea ediție și văd cum, de la an la an, e tot mai bine organizat, tot mai multă lume. Pe viitor, ca și până acum, mi-am propus să menținem și să promovăm lada de zestre a Bucovinei, pentru că, dacă vă uitați în jurul dumneavoastră, ve­deți bucovineni, care poar­tă cu mândrie obiceiurile străbune.”

Pe lângă organizatori s-au mai perindat mii de vizitatori, dar și câteva zeci de producători care au venit să-și promoveze pro­dusele tradiționale. Cu to­ții au avut numai vorbe de laudă pentru organizatori și au afirmat că, deși au mai participat și la edițiile precedente, această edi­ție le-a întrecut pe toate. Costumul tradițional, care a reprezentat o compo­nentã majorã în crearea și menținerea identitãții culturale a comunitãților locale pastorale bucovine­ne, a fost prezentat la eve­niment prin parada bacilor, a soliștilor și a localnicilor care au participat laolaltã la aceastã mare sãrbãtoare prilejuitã de urcatul turme­lor la munte.”

Băieș Ilie, Botoșana

„E un eveniment de am­ploare, zic eu. Se vede că e foarte multă lume, oamenii se simt bine. Pentru mine e al treilea an când vin la aceste manifestări. În com­parație cu anul trecut, când evenimentul s-a desfășurat în două zile, au fost mulți, dar și anul acesta sunt des­tui oameni.”

Comerciant

„Suntem aici de ieri di­mineață, dar ne bucurăm că vremea a ținut cu noi. De la opt dimineața au început să vină și vizitatorii, și de­ocamdată merge vânzarea. Banii îi numărăm la sfârșitul zilei.”

Gavril Ursescu, Fundu Moldovei, producător

„Sunt a șasea oară aici.De la început venim. Mi se pare foarte bine organizat, mai ales pentru noi, pen­tru producători. Noi facem parte din Asociația „Produs în Bucovina” și mergem pe la toate târgurile, dar aici chiar avem deschidere și este o șansă de promovare extraordinară.”

Grigore Crăciunescu, Câmpulung Moldovenesc, fermier

„E foarte frumos, eu vin de cinci ani aici, dar anul acesta am avut noroc. A fost și vreme bună, și lume mul­tă. Iar oamenii au avut ce vedea.”

INTERPRETI RENUMITI LA „HORA BUCOVINEI”

Și cum nici un festival, nu e festival dacă nu cântă artiști pe scenă, organiza­torii au adus mai mulți in­terpreți de muzică populară printre care Aurel Tamaș, Alexandru Recolciuc, pre­cum și formații de muzică populară și dans tradițional printre Fanfara de la Stama­te, care Ansamblul Ciprian Porumbescu. Artiștii, care au urcat pe scenă pentru a încânta numerosul public, nu-și mai încăpeau în piele de mândrie că au ocazia să participe la un eveniment de așa o amploare, și s-au arătat interesați să revină și în următorii ani.”

Vasile Leontică, trompetist

„Evenimentul mi se pare bine pus la punct, promo­vează munca țăranului de la stână, de la câmp, și este binevenit. Noi suntem aici de dimineață, dar încă suntem în formă, pentru că după ora 18:30 intrăm pe scenă. Reprezentăm fol­clorul autentic din comuna Fântânele.”

Andreea Chisăliță, interpret

„Am mai fost la ”Hora Bu­covinei”, dacă nu mă înșel, este a treia oară anul aces­ta. Mi se pare foarte frumos și mă bucur că asemenea evenimente se organizea­ză, pentru că promovează și duc mai departe tradițiile și ne ajută pe noi tinerii inter­preți să ne facem un nume. Acum urmează să intru pe scenă și am mari emoții, sper să fie totul bine și să încânt publicul”

Alexandru Recolciuc, interpret

„Sunt a șasea oară aici, și chiar îmi place. E bine orga­nizat. Mulțumim conduce­rii, pentru asta. Recent am scos pe piață un nou album și am venit și la Bucșoaia să-l promovez și să încânt bucovinenii cu melodiile noastre populare.”

Ionel Coca, interpret

„Pentru mine e prima dată când vin la „Hora Buco­vinei” și, sincer, nu mă gân­deam că va fi atâta lume. Mă bucur că oamenii au venit și, din câte am auzit, aceștia respectă tradițiile, chiar și cele creștinești. Am rămas impresionat să aud că majoritatea celor care sunt astăzi aici și-au început ziua cu Dumnezeu.”

„HORA BUCOVINEI” EDIȚIA A VI-A

Scopul proiectului a fost, atât în cei cinci ani an­teriori, dar și în prezent, dezvoltarea durabilă a tu­rismului sucevean. Astfel proiectul „Hora Bucovinei” îşi propune să facă cu­noscut, la nivel naţional, specificul şi singularitatea obiceiurilor şi tradiţiilor pastorale din Bucovina. La aceste manifestări a parti­cipat şi Rovana Plumb, mi­nistrul Muncii şi Protecţiei Sociale şi George Turtoi, se­cretar de stat în ministerul Agriculturii. Din partea au­torităţilor judeţene a parti­cipat, Cătălin Ioan Nechifor – preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Florin Sinescu – prefectul judeţu­lui şi parlamentarii suceveni Ovidiu Donţu – senator PSD, Neculai Bereanu – senator PSD, Gheorghe Flutur – se­nator PD-L, Ioan Bălan – de­putat PDL, Steliana Miron – senator PNL, Alexandru Băişanu – deputat PNL, Du­mitru Pardău – deputat PNL, Radu Surugiu – deputat PNL, precum şi alte personalităţi ale administraţiei judeţene şi locale. Evenimentul a fost organizat de către Consiliul Judeţean Suceava, în cola­borare cu primăria oraşului Frasin şi a debutat în jurul orelor 10:00 cu prezentarea standurilor stânelor tradi­ţionale din Humor, Fundu Moldovei, Botușu Mare, Stulpicani dar şi a Păstrăvă­riei din Valea Moldovei.

În speranța că acest eve­niment va fi organizat în continuare, indiferent de culoarea politică a celor ce urmează a se ocupa de județul nostru, nu putem decât să fim optimiști că „Hora Bucovinei” va deveni un festival cunoscut la nivel național.

Ionel CURCAN

About cronicasatului

Check Also

Povestea familiei Dragomir si a brandului Nectar Lux

Asa cum bine v-a obisnuit,  inițiativa #ÎsRomân a fost, este și va fi mereu alături …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *