Home / Interviu / IONEL HRINCESCU… UN PRIMAR TANAR SI MODERN

IONEL HRINCESCU… UN PRIMAR TANAR SI MODERN

Aproape de Suceava, acolo de sute de ani, cu o bogăție spirituală materializată prin locurile frumoase, monument istoric aparte, comuna Arbore este o zonă deosebită. Aflat la al doilea mandat, primarul comunei Arbore, Hrincescu Ionel mărturisește că „a fi primar nu e ușor”.
Dacă în anul 2008, în timpul campaniei electorale își consuma energia și timpul pentru a obține voturi, în anul 2012 primarul a considerat că nu e necesar să mai alerge zi și noapte, ci oamenii îl vor alege: ”am schimbat comuna în primul mandat, am făcut ceva pentru consăteni, deci dacă ei consideră că merit să mai fiu primar, voi fi, dacă nu… atunci locul meu nu mai este pe acest scaun. De data aceasta mă vor alege după realizări și nu după promisiuni”. Comuna Arbore este locul unde se împletesc armonios credința, hărnicia și peisajul mirific și arată călătorului secretul existenței de sute de ani. Vrednicia oamenilor „sare” în ochi numai dacă te uiți la gospodăriile îngrijite, la pășunile curate ca-n palmă, la animalele frumoase. Preocuparea permanentă a primarului o reprezintă
adoptarea unor măsuri corespunzătoare, a valorificării potențialului natural, a celui agricol și uman. În acest scop, autoritățile locale își manifestă întregul interes în atragerea investițiilor în infrastructură, promovarea unei agriculturi performante, exploatarea potențialului turistic, absorbția fondurilor nerambursabile provenite de la Uniunea Europeană. Frumusețea și imaginea generală a zonei „bat” cuvintele.

M-AM BAZAT PE PERFECȚIUNE

Comuna Arbore are o su­prafaţă de 6900 ha şi este situată în partea de nord-est a județului Suceava, la o distanţă de 40 km de mu­nicipiul Suceava şi 19 km de municipiul Rădăuţi. Cu o po­pulație de 7340 de locuitori, comuna Arbore ascunde o istorie interesantă. Prima­rul, Hrincescu Ionel spune că „dezvoltarea unei comu­nităţi nu înseamnă numai drumuri bune şi utilităţi, ci sprijinirea mediului privat şi chiar crearea unui brand al zonei. Dacă la Arbore nu se poate dezvolta industrie de mari dimensiuni, agricultură se face la scară mică, trebu­ie obligatoriu exploatat po­tenţialul turistic”. După ce a ajuns în funcție, în anul 2008, primarul s-a bazat pe perfecțiune, deoarece con­sideră că: „Într-o perioadă în care tot ce ne înconjoară se bazează tot mai mult pe high-tech, eu mă inspir din trecut, pentru a crea ceva care în acelaşi timp păs­trează tradiţia, dar poartă şi amprenta mea personală. Deși mulți spun că nu exis­tă perfecțiune, eu cred în acest cuvânt. Mă face să fiu mai ambițios și să muncesc mai mult pentru comuna mea”. Și dacă tot mi-a vor­bit de perfecțiune, atunci am fost curioasă să aflu ce transformări a suferit comu­na Arbore. Ionel Hrincescu, mândru de ceea ce a făcut pentru această comună, își începe discursul: „În tim­pului mandatului meu s-au pietruit 2,3 km de drum, s-au realizat 10,5 km de canalizare în satul Arbore, s-au modernizat trotuarele. În satul Clit s-a construit o sală de festivități unde se pot desfășura evenimente precum: nunți, botezuri, activități culturale etc. Anul acesta se va inaugura. De asemenea, am modernizat terenul de sport și am ex­tins Școala „Luca Arbore”. În acest an s-au împădurit 42 hectare de teren agricol degradat. Aceasta fiind una dintre cele mai importante realizări pentru mine. Cen­tru Turistic Luca Arbore s-a reabilitat pentru dezvolta­rea culturii și promvarea tu­rismului”.Legat de utilităţi, la Arbore a fost realizat un proiect de canalizare cu staţie de epurare, iar acum administraţia locală caută fonduri pentru extinderea reţelei, la cererea oameni­lor. Sintetizând cele rela­tate până acum, reiese că bazele dezvoltării acestei comunităţi au fost aşezate. Urmează acum alte proiecte care să dea contur comuni­tăţii şi să conducă la ridica­rea nivelului de trai. E clar că dezvoltarea activităţilor private este posibilă, dacă drumurile sunt accesibile şi dacă sunt utilităţi.

TIMPUL NU STĂ

„În trecut, mai exact în perioada comunistă, comu­na Arbore avea un alt renu­me şi când spun asta mă re­fer la vrednicia oamenilor, la tradiţie, cultură, religie. În urmă cu 30 de ani, oame­nii din această localitate erau considerați harnici, bogați, gospodari. Încă de la intrarea în sat puteai admi­ra gosodăriile frumos aran­jate, puse la punct. Dincolo de interzicerile drastice ale comunismului, dincolo de securitate, teamă, represi­uni – viaţa românilor obiş­nuiţi se scurgea în anii ‘80 aparent liniştit. Mulţi sunt nostalgici după acele vre­muri, nu neapărat pentru că o duceau mai bine, ci pentru că anii aceia au însemnat pentru ei anii tinereţii, anii în care şi-au întemeiat o fa­milie, şi-au cumpărat o casă şi aveau un serviciu stabil. Pentru ei părea suficient. Totul a devenit o istorie. Avem acum existențe pa­ralele și echidistante, ase­meni liniilor de tren. Acum exersăm un soi de indiferen­ță inconștientă. În prezent, s-a degradat respectul față de aproape… deși am evo­luat și ne-am dezvoltat ca localitate, comportamentul oamenilor a devenit haotic” ne-a mărturist primarul Io­nel Hrincescu. Sensibil din fire și cu emoție în glas, edilul comunei Arbore a continuat: „Timpul nu stă. Eu am încercat să adopt o strategie de dezvoltare care să schimbe această localita­te, să devină modernă și să le ușurez oamenilor nivelul de trai. Sunt fericit că oa­menii încă mai țin la cultu­ră”. Ionel Hrincescu este un om tânăr și sprinten (eu așa l-am văzut), dar în spatele unui zâmbet firav am desco­perit un caracter puternic.

Şcoala şi Biserica au fost din toate timpurile institu­ţiile de bază ale comunită­ţii. Administraţia locală de la Arbore sprijină Biserica şi modernizează unităţile de învăţământ, pentru ca elevii comunei să aibă con­diţii bune de studiu. Ei vor reprezenta mâine comuni­tatea.

OPORTUNITĂȚILE NU AU LIMITĂ

Primarul crede cu tărie că există oportunități în co­muna Arbore. „Se pot face investiții în turism, deoa­rece există Centrul Turistic Luca Arbore. Se pot ame­naja centre de agrement, tabere pentru copii, baze sportive pentru sporturile de iarnă sau pensiuni. În prezent, în localitate exis­tă două brutării, o firmă de transport, 20 crescători de animale și cea mai proas­pătă investiție este cultura de căpșuni întinsă pe o su­prafață de 50 ari. Există o producție destul de mare de căpșuni, ciuperci și plante medicinale, încât amenaja­rea unui centru de prelucra­re ar putea fi o afacere de succes. Produsele obținute din creșterea animalelor sunt folosite pentru hra­nă în gospodăria proprie, iar o foarte mică parte din producție este valorificată în piețe și târguri”. Altfel spus, economia comunei Ar­bore este bazată pe cunoaș­tere. E un om interesant şi prin modul cum a organizat dezvoltarea pe termen lung a comunităţii, atingând toa­te domeniile. În ceea ce pri­veşte viitorul comunităţii, primul gospodar de la Arbo­re este optimist, chiar dacă nu se declară mulţumit de cât a realizat până acum. Argumentul dezvoltării pe care încearcă să-l facă cu­noscut oamenilor din Arbore este agroturismul.

FRUMUSEŢEA ZONEI… ISTORIA ȘI AVEREA SPIRITUALĂ

Cu ocazia sărbătorii Flo­rilor de Salcâm, are loc în comună un spectacol folclo­ric deosebit, care încântă comunitatea şi vizitatorii. Participă la manifestare ta­rafuri, ansambluri artistice şi dansatori din toată zona, iar prestaţia dansatorilor de la Arbore este foarte apreci­ată. Asta-i frumuseţea zonei, tradiţiile aduse din vechime şi duse mai departe. Primarul Ionel Hrincescu spune că a reuşit să convingă şi bătrânii să închege din nou hora strămo­şească aşa cum a fost magistral ilustrată de scriitorii timpului: „Preotul Berevolschi şi Floriţa Ciobâcă, cei care se ocupă de ti­neri, au făcut o treabă minunată. Şi oamenii din sat au fost deosebit de încântaţi să-şi vadă copiii evoluând pe sce­nă . Sperăm ca anul acesta lucrurile să stea ceva mai bine decât anul trecut”. Am aflat că în luna ianuarie, an de an se organizează Ba­lul Gospodarilor. Tinerii și vârstnicii îmbracă costumul popular și „hai la joc și voie bună”.

O comunitate, cum e Ar­bore, cu istorie din cele mai vechi timpuri, o comunitate aflată de-a lungul timpului, pentru perioade scurte, sub diverse stăpâniri, reprezin­tă adevărul existenţei de veacuri a moldovenilor pe aceste meleaguri. Biseri­ca Arbore este un adevărat monument istoric. Este o atracție turistică intrată în patrimoniul UNESCO. Cti­torul bisericii a fost boier al timpurilor lui Ştefan cel Mare, hatman şi portar al Sucevei. De atunci şi până astăzi comunitatea şi zona a dat ţării mereu oameni iluştri.

VIN ALEGERILE EUROPARLAMENTARE!

În ceea ce privește data de 25 mai, domnul primar este cât de se poate de în­crezător. El consideră că oa­menii din acest sat sunt „ță­rani conștiincioși” și foarte sociabili. Cetățenii, spune el, votează „sentimental”. La o întrebare simplă: ”vor merge oamenii la vot?”, pri­marul ne-a răspuns: „Da. Sunt foarte bine informați cu privire la aceste alegeri, de aceea vor ieși din casă și vor merge la vot. Totuși, consider că la nivel de sat ar trebui să existe par­tide politice, deoarece se intrigă relații de dușmănie. Oamenii vor mai mult de la clasa politică, pentru că ei știu pentru ce votează și pentru cine”.

NATURA SE BUCURĂ CÂND OAMENII IZBÂN­DESC…

Primarul a avut doar cu­vinte de laudă față de oame­nii din comună: „Locuitorii comunei noastre sunt foar­te receptivi şi, atunci când avem nevoie să ne unim for­ţele pentru implementarea proiectelor, ei sunt cei care se implică. Eu le urez multă sănătate și îi rog să fie mai înțelegători, mai buni și să se gândească că tot ceea ce fac pentru comună, ajută la viitorul acesteia”. Cu peste 7000 de locuitori, comuna Arbore se dezvoltă, în pri­mul rând, prin grija oameni­lor şi dragostea acestora de frumos. Atmosfera aici este permanent de lucru şi chiar numai trecând prin zonă energia se transmite călăto­rului, iar când e sărbătoare gospodarii ştiu să se bucure la fel de straşnic. Că veşni­cia s-a născut la sat nu e o vorbă în vânt pentru că nu­mai ambiţia, determinarea şi pasiunea gospodarilor au ţinut comunităţile în viaţă şi au făcut ca acestea să se dezvolte. Şi natura se bucu­ră când oamenii izbândesc. ar trebui să existe par­tide politice, deoarece se intrigă relații de dușmănie. Oamenii vor mai mult de la clasa politică, pentru că ei știu pentru ce votează și pentru cine”.

Sabina TIPA

About cronicasatului

Check Also

Muzeul Ouălor Încondeiate și Muzeul Etnografic din Ciocănești

Ciocănești este comună-muzeu încă din 2003, lucru care vorbește de la sine despre nivelul de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *