Home / Agricultura / NOI NORME DE CONCESIONARE A PAJIŞTELOR

NOI NORME DE CONCESIONARE A PAJIŞTELOR

Ministerul Agriculturii are obligaţia de a centraliza anual suprafeţele din categoria de folosinţă pajiști permanenete prin intermediul registrului agricol și actualizează anual baza de date cu suprafeţele de pajişti scoase din circuitul agricol şi cu cele recuperate. Autoritatea competentă analizează, la solicitarea direcţiilor, pentru agricultură judeţene, documentaţiile privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a
pajiştilor şi emite avizul „potrivit legislaţiei în vigoare.

Se defineşte şi asociaţie patrimonială a membrilor colectivităţii locale 

Formă de asociere a membrilor colectivităţii locale în baza unui contract de societate agricolă, având ca scop creşterea animalelor, prelucrarea şi vânzarea produselor acestora, constituită conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole si alte forme de asociere in agricultură, cu modificările și completările ulterioare.

Autorităţile locale organizează licitaţii

Pentru menţinerea suprafeţelor, punerea în valoare, folosirea optimă a pajiştilor şi protecţia mediului,
pentru pajiștile aflate în proprietatea unităţilor administrative teritoriale, consiliile locale
încheie prin licitaţie, contracte de închiriere sau concesiune, cu asigurarea încărcăturii optime de animale, calculată conform prevederilor legale în vigoare. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor amenajamentele pastorale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Pentru închirierea pajiştilor, fermierii trebuie să facă dovada ca deţin animalele
În vederea încheierii contractelor de închiriere sau concesiune a pajiştilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, crescătorii de animale din cadrul colectivităţii locale, depun la compartimentul funcţional din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale, documente care atestă că deţin animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, înscrise în RNE, pentru care solicită pentru pașunat suprafeţe de pajişti. În cazul solicitării unei
suprafeţe de pajişti aflată în proprietatea publică/privată a unităţilor administrative teritoriale în vederea utilizării în comun de către o formă asociativă legal constituită, reprezentantul legal al aceasteia depune o cerere la compartimentul funcţional din cadrul primăriei, însoţită de o listă nominală ce cuprinde documente care atestă că fiecare membru deţine animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, înscrise în RNE și suprafaţa agricolă care revine fiecărui membru pentru utilizare proporţional cu numărul de UVM, cu acceptul fiecărui membru, iar contractul se încheie în condiţiile legii.Membrii formei asociative nu pot depune în mod individual cerere de solicitare pajişte aflată în proprietatea publică/privată a unităţii administrative teritoriale, dacă şi-au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei asociative.
Cum se calculează redevenţa
Modul de calcul al redevenţei/chiriei se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale ţinînd cont de echilibrul financiar dintre valoarea producţiei de iarbă disponibilă și obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral. Calitatea de concesionar/locatar o au crescătorii de bovine, ovine, caprine și ecvidee, persoane fizice/juridice, având animalele înscrise în RNE. Concesionarea/ închirierea pajiștilor aflate în domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale se face cu respectarea dreptului de preferinţă al societăţilor agricole ale membrilor colectivităţii locale, constituite conform prevederilor legii nr.36/1991 privind societăţile agricole si alte forme de asociere in agricultură.

Cum se atribuie contractul de concesiune a pajiştilor
Atribuirea contractului de concesiune a pajiștilor aflate în domeniul public al unităţilor administrativ – teritoriale se face prin organizarea unei licitaţii publice, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 cu privire la concesionarea bunurilor aflate în proprietate publică, cu modificările ulterioare. Modalitatea de acordare a contractului de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se face prin procedura licitaţiei publice. Pentru acordarea contractului de închiriere, locatorul are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor de atribuire, a căror pondere sunt precizate în documentaţia de atribuire.La evaluarea ofertelor se ţine seama de capacitatea economico – financiară a ofertanţilor, protecţia mediului înconjurător, mijloacele de producţie și tehnice pentru exploatarea lor și execuţia de lucrări impuse prin amenajamentul pastoral.

Sabina TIPA

About Ionel Curcan

Check Also

VESTE BUNĂ PENTRU AGRICULTORI

Premierul României, Vicor Ponta, a precizat, într-o postare pe o reţea de socializare, că fermierii vor primi, …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *