Home / Localitati / Neamt / RELATII TENSIONATE INTRE PRIMAR SI DIRECTOR

RELATII TENSIONATE INTRE PRIMAR SI DIRECTOR

Împotriva directoarei şcolii gimnaziale „Nicolae Apostol” din Ruginoasa au fost formulate două plân­geri ce au fost trimise către Inspectoratul Şcolar şi că­tre Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ.

Primarul comunei Ru­ginoasa, Nicu Chirilă, a formulat cele două plân­geri împotriva profesoarei Roxana Ciobanu, director al şcolii din comună, fiind nemulţumit de modul în care sunt gestionaţi banii şcolii şi de felul în care se fac angajările în respectiva instituţie.

Am adus la cunoştiinţa celor de la ITM faptul că de la începutul anului şcolar 2012 – 2013 domnişoara di­rector a impus fără concurs o persoană anume, agreată de ea, la început pentru o perioadă determinată care, iată, s-a prelungit până în ziua de azi. Persoana an­gajată de către directoare nu are studii de specialita­te şi, totuşi semnează ca şi persoană autorizată docu­mente de plată şi creditele bugetare aprobate de auto­rităţile legale.” a specificat în adresa trimisă către ITM Neamţdomnul primar al comunei Ruginoasa.

Roxana Ciobanu direc­toarea încriminată de către primarul comunei ne-a de­clarat telefonic că: „ toate deciziile privind angajarea personalului din şcoală se iau doar cu acordul Consi­liului de Administraţie al şcolii”.

Îmi doresc o colabora­re bună cu domnul primar spre binele şcolii şi, la această oră, nu ştiu nimic de aceste plângeri depuse la cele două instituţii des­pre care mi-aţi vorbit” a precizat Roxana Ciobanu, directoarea şcolii din Ru­ginoasa, care a menţionat faptul că va putea pune în discuţii aceste acuze doar după ce i se vor aduce la cunoştinţă.

Ca urmare a lipsei ex­perienţei şi a cunoştinţelor necesare contabilului insti­tuţiei se fac plăţi fără aco­perire bugetară, cu sume triple faţă de cele normale, nu se înregistrează toate facturile, nu sunt încasate veniturile proprii, nu se re­găsesc bunuri achiziţionate în instituţie. De asemenea au fost păcălite persoane angajate în instituţia re­spectivă pentru a accepta intrarea în şomaj” se ara­tă în adresa trimisă către Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ, adresă sem­nată de primarul comunei Ruginoasa, Nicu Chirilă.

Cea de a doua plângere împotriva directoarei şcolii din comună a fost trimi­să Inspectoratului Şcolar Neamţfiind semnalate pe trei pagini mai multe ne­reguli ce aduc prejudicii instituţiei de învăţământ şi bunei colaborări cu autori­tăţile locale.

Lemne de foc la preţ

exagerat

Prima mare neregulă semnalată către I.Ş.J. se referă la faptul că în anul 2013 s-au achiziţionat lemne de foc de o calita­te îndoielnică la un preţexagerat şi într-o cantitate triplă faţă de anii anteriori. Se pare că „picătura” ce a umplut paharul nemulţumi­rii primarului faţă de ma­nagementul defectuos al şcolii a fost acela al desco­peririi la începutul acestui an a unei facturi din 2013 pentru achiziţia de materi­al combustibil în valoare de 12 000 de lei în condiţiile în care anul trecut a mai fost achitată o factură pentru acelaşi produs în valoare de 13 000 de lei.

Urmare a efectuării acestei achiziţii, s-au chel­tuit şi peste 2 500 de lei pe tăiatul lemnelor în condiţii­le în care această operaţiu­ne s-a efectuat de oamenii din comună iar suma a fost decontată ilegal” se mai precizează în plângerea tri­misă celor de la Inspectora­tul şcolar.

A fost sesizat faptul că anumite materiale pentru curăţenie nu au ajuns în po­sesia personalului de îngri­jire fiind constatată achizi­ţia şi de detergent pentru maşini automate de spălat în condiţiile în care şcoala nu are o asemenea maşină pe inventar.

Un alt fapt semnalat de către Nicu Chirilă, primarul comunei este acela că ba­nii obţinuţi din închirierea unor spaţii ce aparţin şco­lii nu se regăsesc în actele contabile iar un chitanţier cu sumele provenite din veniturile proprii ale in­stituţiei a dispărut. Acest chitanţier dispărut este o problemă mai veche, de pe vremea celui care a fost directorul şcolii înaintea de instalarea noului direc­tor şi a constituit obiectul unui control al organelor abilitate, a precizat Roxana Ciobanu, directoarea şcolii gimnaziale din Ruginoasa.

Cel mai probabil, după concluziile ce le vor trans­mite cele două instituţii sesizate, în acest caz se va putea face lumină asupra acuzaţiilor aduse sau, se va trece la „nivelul” următor, cel al plângerilor chiar de natură penală.

Simona VASILIU

About cronicasatului

Check Also

Incendiu la Biserica cu hramul „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil” din localitatea Poiana Stampei

Update: Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la instalaţia de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *