Home / Vocea satului / De vorba cu oamenii din comuna

De vorba cu oamenii din comuna

Ajunsuri sau neajunsuri, probleme mai mult sau mai puţin importante au privit societatea umană dea lungul întregii sale existenţe. Profitând de o vreme frumoasă de iunie, dar şi de marea sărbătoare a Înălţării Domnului, am încercat să iau pulsul comunităţii locale, deplasându-mă prin satele comunei. Primul sat vizat şi prima oprire – Stamate – un grup de localnici de pe zona Grind, ce-şi impărtăşeau opiniile la poarta din faţa casei, aşa am intrat în discuţie cu dânşii despre dificultăţiile de zi cu zi cu care se confruntă şi am aflat că dl. Coşuleanu Ghe. şiar dori reparaţia izvoarelor locale, dar problema generală întâlnită în acest sat este a s f a l t a r e a d r u m u r i l o r secundare, întreţinerea şi reparaţia celor deja asfaltate. Aşadar, Adochiţei I., Adochiţei M., Zagan M., Azaharioaiei M., şi-ar dori asfaltarea drumului de pe Grind, rezolvarea problemei colmatării şanturilor, în special în timpul ploilor torenţiale, precum şi dorinţa înfiinţării unei pieţe en-gross sau, aşa cum îi spuneau dumnealor, un centru local de achiziţie, sau centru de recoltare agricolă care să vizeze şi localităţile limitrofe. Astfel, aceştia nu ar mai fi nevoiţi să se deplaseze în pieţele mari, reducându-se în acest sens costurile de transport, s-ar câştiga timp şi s-ar evita în acest sens şi intermediarii din pieţe.

Lipsa banilor, dar şi costurile mari de înfiinţare a culturilor agricole este o problemă generală, întâlnită la toţi cetăţenii intervievaţi. Dacă, pe Grind, asfaltarea drumurilor reprezintă o prioritate, pe zona deal, mai exact la ieşirea din satul Stamate, d-na Miron S., şi-ar dori o investiţie în şcoli, în special în grupurile sanitare.

Mai mult de atât, dumneaei îşi doreşte racordarea la reţeaua de gaz şi apă curentă a localităţii, fapt indispensabil p e n t r u o comunitate se doreşte a fi în U n i u n e a Europeană. Mergând mai d e p a r t e ,u r m ă t o a r e a oprire Fîntînele, g r u p u l intervievat îşi d o r e ş t e a s f a l t a r e a l a timp a gropilor de pe drumul Principal, rezolvarea colmatării şanţurilor ce se umplu în timpul ploilor torenţiale. Cum, pentru grupurile de localnici din Fîntînele şi Stamate, asfaltarea drumurilor, înfiinţarea unui centru de achiziţie reprezintă o necesitate, pentru cei câţiva cetăţeni cu care am intrat în contact în satul Slobozia, prioritatea o reprezintă întâlnirea periodică cu primarul şi autorităţile locale. 

Iacob T. îşi exprimă regretul faţă de desfiinţarea şcolii din sat, precum şi faptul că această clădire nu este folosită. Tot dumnealui şi-a exprimat nedumerirea privind „dispariţia pământului şcolii, care altădată era administrat de către conducerea şcolii”. Timofte V. s-ar bucura dacă în biserica satului s-ar oficia mai des slujbe religioase, tot acesta considerând că trebuie strânse urgent fonduri pentru biserica ce necesită reparaţii, fiind construită pe o temelie de piatră de râu. Pe drumul de întoarcere am oprit în Băneşti. Alte grupuri de localnici, diferite probleme. O astfel de situaţie, care reprezintă o problemă generală a tuturor
celor cu care am purtat discuţii este circulaţia cu mare viteză a camioanelor de mare tonaj, în special cele încărcate cu balast.

Luchian V. ne-a relatat că a trebuit să aducă reparaţii majore casei de locuit, motivul fiind trepidaţiile rabelor încărcate cu balast. Dânsul îşi doreşte ca oamenii să respecte legea ca animalele să fie duse la imaş legate. Printre problemele cu care cetăţenii acestei comunităţi se mai confruntă este şi dorinta păstrării dar şi efectuarea curăţeniei în spaţiile publice, de jurîmprejurul magazinelor, curăţarea imaşului local de mărăcini de către Asociaţia Crescătorilor de Animale care au în arendă imaşul.

 În concluzie, aspectele cu care se confruntă cetăţenii acestei comunităţi sunt împărţite în generale şi particulare. O influenţă particulară o reprezintă zona geografică, vârsta etc. Situaţia nu este aceeaşi pentru cei cu un loc de muncă stabil şi bine plătit, faţă de cei ce trăiesc strict de pe urma agriculturii sau creşterii animalelor. În loc de epilog, ne dorim ca în numerele viitoare să venim cu opinii şi sugestii.

About the author

Ionel CURCAN

About cronicasatului

Check Also

TARANUL ROMAN MOARE, DAR NU SE PREDA

Ziua a început cu o plimbare prin sat, unde am descoperit însă, pe nesimțite, cu …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *