Home / Interviu / COMUNA SAGNA INTRE ISTORIE SI NOU

COMUNA SAGNA INTRE ISTORIE SI NOU

Comuna Sagna din jude­ţul Neamţ se află la 6 kilo­metri de Roman şi, potrivit documentelor istorice, pri­ma referinţă despre comună este din 3 septembrie 1428, din vremea lui Alexandru cel Bun. Un posibil propri­etar al Sagnei se pare că a fost Vlad Matuş, după un do­cument scris mai târziu. La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din Si­rtul de Sus al fostului judeţ Roman şi era formată din satele Sagna şi Vulpăşeşti, având pe atunci 1976 de lo­cuitori. La vremea aceea, în comună funcţionau o şcoală primară mixtă la Vulpăşeşti şi o şcoala de cătun la Sag­na, o biserică ortodoxă şi una catolică. Mai târziu, prin 1931 i s-a alăturat şi satul Gâdinţi, care în 2004 a redevenit comuna Gâdinţi. În 1950 comuna Sagna este transferată raionului Roman din regiunea Bacău, alătu­rându-i-se şi satul Luţca.

Astăzi comuna Sagna are în componenţă trei sate: Lu­ţca, Vulpăşesti şi Sagna, iar numărul locuitorilor a ajuns la 5142, potrivit ultimului recensământ. De aproape 20 de ani oamenii din co­mună au ales prin vot, în­totdeuana din primul tur, pe Gheorghe Iacob, pentru a le fi primar şi pentru a-i ajuta în toate problemele lor, fie că au sau nu vreo legătură cu aşa-zisele competenţe ale primarului. De altfel, edilul din Sagna, Gheorghe Iacob, ne spune că asta aş­teaptă oamenii, „să le dau un sfat, să-i ajut să îşi rezol­ve problemele, mare parte din ele fiind legate de pă­mânt şi să ştie că, dacă vin la primărie, sigur se găseşte o soluţie pentru necazurile lor.”

DRUMURI MODERNI­ZATE ŞI PISTĂ DE BICICLETE

La nivelul unei comune sunt foarte multe de făcut, astfel că, la începutul fiecă­rui mandat, primarul Iacob a reanalizat problemele, a stabilit priorităţile şi a creionat proiectele de in­vestiţie. Astfel că, fie prin programe europene, fie prin proiecte guvernamentale, în comuna Sagna s-au putut reabilita şi asfalta o serie de drumuri comunale.

„Prin progamul SAPARD am asfaltat drumul care duce spre satul Vulpăşeşti, în 2013 a început reabilita­rea unor drumuri din comu­nă, fiind vorba de 11,3 km de covor asfaltic, din care până acum am realizat 5,1 km”, a menţionat primarul comunei Sagna. Drumurile sunt o prioritate în comună atât pentru micii investi­tori, cât şi pentru locuito­rii care îşi doresc condiţii decente. Pentru că în sat sunt foarte mulţi oameni care circulă cu bicicletele, în curând Sagna va fi prima comună din judeţul Neamţ care va avea pistă pentru bicilişti. Pe o distanţă de 4,7 km pista va oferi maxi­mum de siguranţă biciclişti­lor care vor tranzita satele Luţca şi Sagna. Realizarea pistei este posibilă ca ur­mare a câştigării unui pro­iect cu finanţare europeană în procent de 100 la sută. „Proiectul a obţinut punc­taj maxim, a fost semnat şi contractul de finanţare, iar suma necesară aprobată ex­clusiv din bani europeni este de 200.000 euro, iar lucrări­le au început şi anul acesta sperăm să dăm în folosinţă această pistă. Sunt convins că locuitorii comunei Sag­na, şi nu numai, vor avea maximă siguranţă, ţinând cont de faptul că circulaţia pe drumul judeţean DJ 207A expune integritatea bicicliş­tilor”, a declarat Gheorghe Iacob. Proiectul pistei pen­tru bcicilete a fost realizat prin apartenenţa comunei Sagna la Grupul de Acţiune Locală „Podişul de Nord al Bârladului”.

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE

În opinia primarului de la Sagna, o altă prioritate în activitatea de până acum a fost aceea de a asigura consătenilor săi condiţii decente de trai, „şi când spun asta mă refer la pro­iectele iniţiate şi care sunt acum aproape de finalizare ca toţi să aibă în casă apă curentă, astfel că peste 70 la sută dintre locuitorii co­munei Sagna vor beneficia de alimentarea cu apă po­tabilă, întrucât avem sursă proprie de apă”, a precizat primarul Iacob. Început prin proiecte guvernamentale prin Ministerul Dezvoltă­rii Regionale, proiectul de alimentare cu apă şi cana­lizare şi care a continuat prin investiţia proprie a primăriei, aşteaptă să fie finalizat anul acesta, astfel încât, pentru început, vor fi racordaţi la sistemul pu­blic de alimentare cu apă 70 la sută dintre locuitori, iar la canalizare peste 20 la sută. „Este o prioritate pentru mulţi din comună, întrucât s-a construit în ul­timul timp, s-au moderinzat locuinţe şi confortul nu mai este o noutate, drept pen­tru care ne străduim să dăm şi noi, comunitatea locală o mână de ajutor la condiţiile decente de trai”, a declarat edilul comunei Sagna.

Iluminatul stradal din comună, dar şi din satele Luţca şi Vulpăşeşti a fost moderinzat, fapt care a contribuit la reducerea cheltuielilor şi implicit la o economie în bugetul local, banii economisiți fiind folo­siţi pentru alte proiecte.

EDUCAŢIA – PIATRA DE TEMELIE A VIITORULUI COMUNEI

Unităţile de învăţământ din comună, şcolile şi gră­diniţele au fost mereu în atenţia consilierilor locali şi a primarului de la Sag­na. Mai întâi s-au schimbat toate acoperişurile, care au fost iniţial acoperite cu ţiglă şi care, din cauza tim­pului şi a vremii, se degra­daseră. În afara renovărilor şi a schimbării faţadelor şi a tâmplăriei, printr-un progam operaţional s-au montat centrale termice şi grupuri sociale la unităţile şcolare din Vulpăşeşti, iar anul viitor şi la Sagna. „Am depus un proiect la Măsura 3.4 prin care vom introduce grupuri sanitare şi vom dota şcoala din Sagna cu o cen­trală termică, iar cel târziu la anul sperăm să finalizăm acest propiect”, a menţio­nat Gheoghe Iacob.

Pentru tinerii din com­nună s-a construit şi o bază sportivă, cu nocturnă şi co­vor sintetic. „Baza sportivă a fost făcută cu bani de la Guvern, printr-un proiect iniţiat de către primărie. Mai avem de finalizat ves­tiarele şi apoi va putea fi in­agurată şi folosită de către iubitorii de sport”, a preci­zat primarul.

BISERICA DIN LEMN, MONUMENT ISTORIC

În comună există pa­tru biserici, una catolică şi trei ortodoxe. Una din cele ortodoxe este considerată cel mai vechi locaş de cult din Protopopiatul Roman. Biserica veche din lemn, ri­dicată la 1530, care se află în mijlocul cimitirului din comună şi poartă hramul „Sf Nicolae”, se află înscrisă pe lista monumentelor istorice din judeţ, datorită vechimii sale şi a elementelor arhi­tecturale păstrate nealte­rate. Potrivit duhovnicului care slujeşte la acest lăcaş de cult, biserica datează de la începutul statului vo­ievodal, având un mobilier vechi ce păstrează forme sculpturale cu valoare de unicat, fiind astfel un reper artistic, dar şi religios pentru comuna Sag­na. Deşi a supravieţuit unui incendiu, prin re­abilitarea sa ulterioară s-a păstrat identitatea, fără să fie schimbat sti­lul arhitectonic, fiind împodobită cu pictură în frescă. „Cei care au lucrat la reabilita­rea sa, sub îndruma­rea preotului paroh, Vasile Anghel, au dorit ca omul, fie el local­nic, fie trecător, când intră în acest locaş să simtă aerul anilor de la 1500 şi să fie contem­poran cu cel care a ri­dicat-o”, a menţionat edilul din Sagna.

PLANURI ŞI ALTE PROIECTE

S-au făcut multe inves­tiţii în comuna Sagna, însă pentru modernizarea co­munei mai există pe masa primarului şi în mapele consilierilor multe planuri şi proiecte. „Vrem să extin­dem în anii următori pro­iectul de alimentare cu apă şi canalizare, de asemenea trebuie extinsă reţeaua electrică atât în Sagna cât şi în Vulpăşeşti, întrucât prin construcţia de noi case s-a mărit intravilanul şi implicit noile construcţii vor trebui să beneficieze de curent electric. Avem în plan mo­dernizarea sediului primă­riei şi să alimentăm cu gaz metan prin aducţiune de la Tămăşeni, cât mai multe din locuințele comunei şi să realizăm propria remiză de pompieri. Sunt câteva din proiectele care aşteaptă să fie puse în practică în anii următori”, a declarat edilul autorităţii locale din Sagna, Gheorghe Iacob. Chiar dacă acum sunt în deficit cu şase angajaţi, întrucât au ieşit la pensie, s-a primit totuşi aprobare pentru ocuparea a trei posturi importante.

Toate investiţiile de până acum au fost realizate pen­tru că, pe toată perioada celor cinci mandate, pri­marul comunei a avut o re­laţie bună si de colaborare cu membrii Consiliului Local Sagna, cu având interesul ca toţi cetăţenii să fie mul­ţumiţi de ceea ce au între­prins pentru ei.

Simona VASILIU

About cronicasatului

Check Also

Povestea familiei Dragomir si a brandului Nectar Lux

Asa cum bine v-a obisnuit,  inițiativa #ÎsRomân a fost, este și va fi mereu alături …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *