Home / Educational / CONCURS DE ORIENTARE LA ROSCANI-LITENI

CONCURS DE ORIENTARE LA ROSCANI-LITENI

Sâmbătă, 31 mai 2014, s-a desfășurat a V-a ediție a concursului școlar „Eco-tu­rism la confluența Sucea­va-Siret”, la Școala Gim­nazială Roșcani, din orașul Liteni, județul Suceava.

Concursul a constat în susținerea a trei probe: prezentarea unor referate având ca temă „Elemente ale degradării mediului în­conjurător” al fiecărei școli participante; în cadrul aces­tei probe are loc și prese­lecția elevilor după o fișă de jurizare. În urma acestei ac­tivități s-a stabilit ce echipe pot merge mai departe în concurs; următoarea pro­bă constând în colectarea de deșeuri menajere nebi­odegradabile, din luncile Sucevei și Siretului, sorta­rea și depozitarea acesto­ra în pubele. Ultima probă din competiție, și cea mai importantă pentru elevii școlilor gimnaziale, a fost concursul de orientare (cu ajutorul busolei), pe cate­goriile fete și băieți-12 ani, fete și băieți-14 ani, fete și băieți-16 ani. În cadrul acestei probe, copiii trebu­ie să parcurgă un traseu de aproximativ 4000 de pași și trebuie să găsească puncte de control. Pentru a câști­ga, este foarte important timpul sosirii și punctele de control găsite. Chiar dacă vremea a fost nefavorabilă, elevii școlilor gimnaziale au venit la Roșcani pentru a-și susține localitatea.

Și totuși, concursul pare a fi destul de greu. Cum să găsești puncte de control și unde? Nedumeriți, copiii au pornit hai-hui, pe cărările Roșcaniului, pentru a par­curge traseul de aproxima­tiv 4000 de pași și pentru a găsi măcar câteva puncte de control, amplasate fie pe marginea drumului, fie pe o colină, sau chiar pe un câmp.

Concursul a fost organi­zat cu sprijinul deosebit al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Suceava, al Primăriei oraşului Liteni reprezentată de către dl. Primar Onisii Tomiţă şi al Consiliului Local Liteni.

Domnul Ștefan Bahan ne-a declarat că elevii au câștigat premii precum: diplome, medalii, cupe, articole sportive, echipa­mente și dulciuri. Pe lângă acestea, domnul profesor a ținut să precizeze că prin­tre premiile pe care le-au obținut copiii, se numără și următoarele obiective: dezvoltarea unor relaţii de cooperare şi de prietenie în­tre elevii şcolilor implicate; dezvoltarea spiritului civic, a preocupării pentru îmbu­nătățirea calității mediului și pentru conservarea aces­tuia; cultivarea interesului pentru studierea mediului geografic local; scoaterea în evidență a aptitudinilor sportive; dobândirea unei atitudini pozitive față de școala și comunitatea în care trăiesc.

Au participat la acest concurs elevii din urmă­toarele localități: Suceava, Dolhasca, Vadu-Moldovei, Bănești, Fălticeni și Liteni.

Sabina TIPA

About cronicasatului

Check Also

Incendiu la Biserica cu hramul „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil” din localitatea Poiana Stampei

Update: Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la instalaţia de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *