Home / Politie / MONSTRI CU CHIP DE OM…

MONSTRI CU CHIP DE OM…

Luna iunie a anului 2010. Infractiuni în serie, de o violenþã si gravitate extreme, al cãror mobil e de fiecare datã de naturã sexualã, fac pãrul mãciucã pânã si judiciari ºtilor hârsiþi ai poliþiei sucevene. 6 zile de teroare, în care o armatã de poliþisti si de lucrãtori în diverse structuri de rãsunet, strict specializate în prin-derea infractorilor periculosi, rãscolesc arealul în care s-au produs faptele. 6 zile ale unei veri de foc negru, urmate de prinderea si încãtusarea criminalului. Dupã un an si ceva de proces, Nicolae Florentin Muscã, de 30 de ani, din Mãzãnãesti, cel care îngrozea judeþul Suceava prin faptele de viol si crimã pe care le-a comis, îsi primeste sentinþa: închisoare pe viaþã.

Acuzatiile

Rechizitoriul Parchetului de pe lângã Tribunalul Suceava a reþinut în sarcina lui sãvârºirea a douã infracþiuni de viol, a unei infracþiuni de tentativã de viol, a unui omor calificat, a unei infracþiuni de omor deosebit de grav ºi a unei infracþiuni de tentativã la omor deosebit de grav, a douã infracþiuni de furt calificat, a douã infracþiuni de violaren de domiciliu ºi a unei infracþiuni de distrugere prin incendiere.

Prins dupã 6 zile de cãutãri

Criminalul a ajuns în cãtuse dupã ce a fost cãutat 6 zile ca iarba de leac de o armatã de poliþisti. El a fost dibuit pe 11 iunie, în comuna Baia, pe marginea râului Moldova, si reþinut, cu folosirea arma-mentului din dotare, de trupele speciale ale MAI din subordinea IPJnSuceava. Nicolae Florentin Muscã a încercat sã scape din încercuirea poliþistilor, aruncându-se în apã, chiar eran sã se înece, neºtiind sã înoate, dar a fost salvat la timp de urmãritorii sãi.

11 fapte abominabile aflate în concurs

Victimele inculpatului: Ilenuþa Nuþu, de 42 de ani, mamã a trei copii minori, pe care a violat-o si ucis-o; Rodica Latis, de 68 de ani, din Mãzãnãesti, Drãgoiesti, pe care a încercat s-o violeze, s-o omoare si sã-i dea foc; Maria Alexandru,
de 53 de ani, din Pocoleni, Rãdãseni, careia, în noaptea de 10/11 iunie, i-a dat foc, dupã ce a strangulat-o si, iniþial, a violat-o. Grozãviile sinistrului personaj încep în data de 4.06.2010, când o violeazã pe Ilenuta Nutu (întreþinând cu ea relatii sexuale normale si anale, de vechi puscãrias), o strânge de gât, pentru a o împiedica sã-l denunþe autoritãþilor, apoi târãste cadavrul victimei de la locul în care se afla pe o distantã de peste 1000 m, ascunzându-l într-un tub din beton de la canalul pentru colectarea apelor pluviale. În noaptea de 8/9.06.2010, pãtrunde în casa Valeriei Florea, de 90 de ani, în care se mai afla si fiica acesteia, Rodica Latit, de 68 de ani. A început sã o strângã de gât pe femeia mai tânãrã, pentru a o împiedica sã strige dupã ajutor si în acelasi timp a încercat sã întreþinã acte sexuale cu ea. La un moment dat, Rodica Latis s-a prefãcut cã a murit, iar Muscã, indus în eroare de acest lucru, încearcã sã incendieze imobilul, pentru a înlãtura o eventualã  denunþare a sa cãtre organele judiciar de bãtrâna de 90 de ani. Focul avea sã fie stins cu ajutorul unui vecin, chiar dacã inculpatul aruncase, prevãzãtor, apa aflatã în gãleþile din casã.

În seara de 10.06.2010, dupã lãsarea întunericului, inculpatul a pãtruns în locuinþa Mariei Alexandru, de 53 de ani, din Pocoleni, comuna Rãdãºeni, despre care cunoºtea cã este singurã în casã. Prin violenþã ºi constrângere, a întreþinut raporturi sexuale cu aceasta, a omorât-o, strângând-o de gât, a sustras din locuinþã mai multe bunuri ºi, pentru a ºterge orice urmã, a incendiat casa. Incendiul a dus la carbonizarea cadavrului victimei, cu tot cu locuinþã.

Nu e roman poliţist. S-a întâmplat aievea, în judeţul Suceava. Citeşte, ca să ţi se facă părul măciucă! Criminalii şi violatorii periculoşi pot fi lângă tine!

ADN-ul inculpatului, proba probelor în dosar

Probele biologice prelevate de la victimele menþionate mai sus au ajuns la dispoziþia experþilor din cadrul Institutului de Criminalisticã al IGPR, profilul genetic al inculpatului fiind pus în evidenþã în fiecare caz. Muscã a fost expertizat psihiatric de INML „Mina Minovici” Bucureºti, stabilindu-se cã „pãstreazã capacitatea psihicã de apreciere criticã a conþinutului ºi consecinþelor faptelor sale, având discernãmântul pãstrat în raport cu faptele pentru care este cercetat.
În cursul urmãririi penale inculpatul a recunoscut sãvârºirea infracþiunilor reþinute în sarcina sa.

Profil de ucigas

Florentin Nicolae Muscã este un fost puscãrias, liberat în august 2009 din penitenciar, unde fusese aruncat, în 2007, pentru viol si lipsire de libertate în mod ilegal. Nãscut la 4.03.1981. muscaDomiciliat în Mãzãnãesti, comuna Drãgoiesti. Absolvent a 8 clase de scoalã generalã plus 3 de scoalã profesionalã. Profil psihiatric neîntocmit
niciodatã de nimeni pânã la data comiterii unei tentative de viol, în august 2003. Dupã 6 luni de proces, pe 16.02.2004, instanta, respectiv Judecãtoria Gura Humorului, ia act de lipsa de discernãmânt din momentul comiterii faptei, stabilitã de medici, si hotãrãste obligarea la tratament psihiatric.

Pe data de 21.08.2005, în jurul orei 16, în Vornicenii Mari, în locul numit „La Cruce”, pe DC 209C, a ajuns-o din urmã pe Mihaela Elena M., de 17 ani, din localitate, lucrãtoare în Bazarul Sucevei, care tocmai coborâse dintr-o masinã de ocazie, întorcându-se acasã de la slujbã. Muscã venise acolo pe bicicletã, îndreptânduse spre satul Sf. Ilie al comunei Scheia, a reperat „prada”, si-a ascuns bicicleta
în porumb, dupã care a plecat dupã fatã, propunându-i sã întreþinã relaþii sexuale cu el. Minora a refuzat, iar el a târât-o aproximativ 300 m în lanul de porumb, unde a deflorat-o si a întreþinut cu ea, pe parcursul a 4 ore (!), de mai multe ori, relaþii sexuale normale. Pentru cã fata îl muºcase de mânã, îl zgâriase ºi se zbãtea, individul i-a legat mâinile la spate cu cureaua de la blugii ei. De câte ori trecea cineva pe drum, Muscã îi þinea fetei mâna la gurã, sã nu þipe. În cele din urmã, în jurul orei 20, i-a dat drumul.

320, indice 1

Pentru cã în luna octombrie a anului 2011, Parlamentul a adoptat Legea 202, a micii reforme în justitie, care modifica, printre altele, procedura penalã în sensul accelerãrii judecãtii,apãrãtorul lui Muscã s-a prevalat de acest act normativ, invocând art. 320, ind. 1, tocmai adãugat în C. proc. pen. Potrivit noii norme, inculpatul poate cere, în cazul în care recunoaste în totalitate faptele sãvârsite, judecarea procesului fãrã administrarea de noi probe în afara celor din timpul urmãririi penale, iar pedeapsa îi scade, în cazul în care aceasta nu e detenþiunea pe viaþã, cu o treime. Florentin Muscã a recunoscut în totalitate, în instanþã, cele 11 fapte de care a fost acuzat si s-a prevalat de dreptul la tãcere.

Daune materiale si morale

Soþul Ilenutei Nuþu, Constantin Nutu, fiica Mariei Alexandru, Alina Nitã, si
Rodica Latis s-au constituit pãrti civile în cadrul procesului. Potrvit art. 320, ind. 1, latura civilã a fost disjunsã de cea penalã, urmând a face obiectul altui proces. Presedintele de complet i-a întrebat pe cei trei ce pretenþii au de la
inculpat. Pãrþile civile nu veniserã pregãtite sã cearã bani celui care le-a omorât ce aveau mai scump pe lume, asa cã judecãtorul a obþinut cu greu rãspunsuri de la acestea. La capitolul „daune materiale”, Constantin Nutu a cerut câte 300 de lei pe lunã pentru fiecare dintre cei 3 copii minori aflaþi în întreþinerea sa, pânã la majorat si 4000 de lei cheltuieli de înmormântare, Alina Nitã – 1 miliard de lei vechi, reprezentând valoarea casei distruse prin incendiere si a lucrurilor din ea si 5000 de lei cheltuieli de înmormântare, iar Rodica Latis 2000 de lei. La capitolul
„daune morale”, Nitã si Nutu au cerut câte 10.000 de euro, iar Latis – 2000 de lei. În prima instantã, Tribunalul Suceava a hotãrât:

Obligã pe inculpatul Muscã Nicolae Florentin sã plãteascã pãrþii civile Nutu Constantin, suma de 10.000 lei, cu titlu de daune morale si suma de 4028,65 lei, cu titlu de daune materiale, iar fiecãreia dintre pãrþile civile minore Nuþu Marian, Nuþu Adrian si Nuþu Mihaela suma de 15.000 lei, cu titlu de daune morale ºi suma de 111 lei, lunar, cu titlu de prestaþii periodice, pânã la majoratul acestora. Admite în parte acþiunea civilã
formulatã de partea civilã Niþã Alina. Obligã pe inculpatul Muscã Nicolae Florentin sã plãteascã pãrþii civile Niþã Alina, suma de 10.000 lei, cu titlu de daune morale si suma de 23.340 lei, cu titlu de daune materiale. Admite în parte acþiunea civilã formulatã de partea civilã Latis Rodica, cu domiciliul în comuna Drãgoiesti, judeþul Suceava. Obligã pe inculpatul  Muscã Nicolae Florentin sã plãteascã pãrþii civile Latiº Rodica, suma de 2.000 lei, cu titlu de daune morale. Ia act cã partea vãtãmatã Florea Valeria nu s-a constituit parte civilã în cauzã. În temeiul disp. art.191 alin.1 Cod procedurã penalã, obligã inculpatul Muscã Nicolae Florentin la plata sumei de 13491,51 lei cu titlu de cheltuieli judiciare cãtre stat, din care suma de 12691,51 lei, în fondul Ministerului Public (din care suma de 1600 lei reprezentând onorarii avocaþi oficiu, se va avansa din fondul MP în fondul Baroului de Avocaþi Suceava, iar suma de 11.091,51 lei reprezentând cheltuieli deplasare, fotografii, constatãri ºi expertize criminalistice, constatãri medicolegale, etc.) ºi suma de 800 lei în fondul MJLC (din care suma de 200 lei reprezentând onorariu avocat oficiu, se va avansa din fondul MJLC în fondul Baroului de Avocaþi Suceava”.

Pledoarie pentru o bestie

Pledoaria avocatului din oficiu al inculpatului a fost, la ultima sedinþã, una scurtã. S-a cerut condamnarea acestuia, dar
s-a învederat instanþei cã Muscã a avut o atitudine procesualã de recunoastere în totalitate a faptelor. Solicitarea apãrãrii, care a pedalat pe antecedentele de ordin psihiatric care îl privesc (în 2004, în cazul tentativei de viol,
instanþa hotãra, bazându-se pe verdictul medicilor, obligarea lui la tratament psihiatric, iar un an mai târziu, în cazul de viol – faptã consumatã de-a lungul a 4 ore – al fetei de 17 ani, din Vornicenii Mari, Comisia Superioarã a INML „Mina Minovici” Bucure ºti arata cã Muscã are „tulburare organicã de personalitate, pe fond de disfuncþie cerebralã micro-lezionarã cu focar temporo- parietal bilateral cu comiþialitate anamnesticã”) a fost ca pedeapsa care se pronunþa sã fie spre minimul acesteia.

Un caz de domeniul casei de nebuni

Când a fost reþinut, pe 25.08.2005, si-a recunoscut si a regretat fapta, se aratã în rechizitoriul de la acea vreme, fiind dus, datã fiind – vã amintiti? – Lipsa de discernãmânt constatatã de Judecãtoria Gura Humorului prin sentinta din 16.02.2004, laSectia Psihiatrie Burdujeni, unde a fost internat. În 2.09. 2005, medicii psihiatri hotãrau cã a avut discernãmânt în cazul violului fetei din Vornicenii Mari. Mai precis, desi prezenta
„tulburare de personalitate de tip mixt, epilepsie grand mal”, a avut reprezentarea corectã a faptelor. Ulterior, cazul inculpatului  Muscã Nicolae Florentin, de 24 de ani, la vremea aceea, din Mãzãnãesti, are legãturã din ce în ce mai mult cu psihiatria, dar nimeni nu ia în calcul internarea acestuia într-o instituþie de profil, care sã-i acorde ajutor.

Desi Institutul de Medicinã Legalã din Iasi spune negru pe alb, pe o expertizã psihiatricã, fãcutã, cei drept, în ambulator si nu cu internare, cã „avea discernãmântul critic abolit” în momentul  comiterii faptelor din 21.08.2005, iar Comisia Superioarã a INML „Mina Minovici” Bucuresti aratã cã Muscã are „tulburare organicã de personalitate, pe fond de disfuncþie cerebralã micro-lezionarã cu focar temporo-parietal bilateral cu comiþialitate anamnesticã”, instanþa Judecãtoriei Suceava decide, în 2.04.2007, cã inculpatul a avut doar discernãmânt scãzut, reþinând vinovãþia  acestuia ºi condamnându-l, în concordanþã cu discernãmântul scãzut, la 2 ani ºi 10 luni pentru viol ºi 6 ani pentru lipsire de libertate.

Pedeapsa aplicatã a fost de 6 ani, potrivit legii. Pânã în august 2009, când face cerere de liberare condiþionatã la Judecãtoria Botosani, condamnatul ispãseste 2/3 din pedeapsã în Penitenciarul de Maximã Sigurantã Botosani (de reþinut cã din ea i s-a scãzut perioada arestãrii preventive etc.). ªi, ce sã vezi? Aplicând art. 59 din Codul penal (dupã ce a executat cel puþin douã treimi din durata pedepsei în cazul închisorii care nu depãºeºte 10 ani, condamnatul, care este stãruitor  în muncã, disciplinat si dã dovezi temeinice de îndreptare, þinânduse seama ºi de antecedentele sale, poate fi liberat condiþionat), instanþa îi dã drumul acasã. Acasã, unde nimeni nu-l voia prin preajmã si toþi se fereau de el, stiindui trecutul. Dupã nici un an, cu tot cu un serviciu cãruia îi zice de probaþiune, care, în teorie si numai acolo, fiind copiat, ca formã, dupã Occident, are grijã de reinserþia socialã a puscãriasilor si-i ajutã, controlându-i sã nu sãvârseascã fapte noi, Nicolae Florentin Muscã este arestat pentru faptele descrise mai sus.

Un alt condamnat pe viatã

Si Nicolai Rãbei, de 49 deani, din Zvoristea, acuzat de omor deosebit de grav, viol si violare de domiciliu, este condamnat la închisoare pe viatã de o instanþã suceveanã. În 23 de ani de democratie, acest inculpat este primul care primeste aceastã sentinþã la Tribunalul Suceava. Surse din cadrul Baroului Suceava ne-au mãrturisit cã, dupã dragoiani buni de practicã, dintre toate instantele din þarã, judecãtorii suceveni sunt cei mai duri. Dar si cei mai corecti. Revenind, dupã 9 luni de proces, în apel, inculpatul Rãbei a aflat cã va sta acolo pânã la sfârsitul zilelor sale.

Tehnic, Curtea de Apel Suceava a respins apelul sãu, ca nefondat, declarat împotriva sentintei Tribunalului, din 11.02.2010, care îl condamna la pedeapsa închisorii pe viatã. Reamintim cã magistraþii instanþei de fond i-au dat lui Rãbei închisoare pe viatã pentru infracþiunea de omor deosebit de grav, 10 ani pentru infracþiunea de viol si 10 ani pentru violare de domiciliu. Judecãtorii au contopit pedepsele, dar si un rest de pedeapsã (n. red., „coadã”, în limbajul puscãriasilor) de 486 de zile de închisoare rãmas dintr-o condamnare anterioarã, pedeapsa rezultantã, cea mai grea, fiind de închisoare pe viaþã. În anul 1994, Rãbei primea 14 ani de închisoare pentru sãvârsirea infracþiunilor de violare de domiciliu si omor. În 2005, era condamnat la 3 ani de închisoare pentru infracþiunile de violare de domiciliu si loviri sau alte violente, ceea ce au conturat pentru judecãtorii procesului pe rol un personaj al tenebrelor, furiei si crimei. De altfel, încadrarea juridicã a celei mai grave fapte pentru care a fost judecat ultima oarã – omor deosebit de grav – s-a fãcut tinându-se cont cã omul a mai comis un omor (art. 176., lit. c). În noaptea de 8/9 decembrie 2008, criminalul intra peste Elena Enea, o consãteancã în vârstã de 66 de ani, care locuia singurã, dupã ce soþul îi murise cu doar douã sãptãmâni înainte. Beat în ultimul hal, s-a arãtat în rechizitoriul procurorilor, Rãbei i-a pus femeii mâna la gurã, pentru a o împiedica sã strige dupã ajutor, dupã care a obligato sã întreþinã cu el raporturi sexuale. Abia dupã ce a batjocorito, si-a dat seama cã victima era moartã. A spãlat repede putina, poliþistii reusind sã-l prindã si sãl bage la zdup dupã câteva zile.

About the author

Mugur GEU

About cronicasatului

Check Also

Jurnalistul Ziarului MicNews agresat de politie

Un jurnalist de la Ziarul MicNews si Ziarul Scandal agresat de un agent al Poliţiei …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *